„Условия за ползване“ на Уебсайтa saffrebg.com

Последна промяна …….година

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат взаимоотношенията между собственика на SAFFRÉ и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн saffrebg.com.

Този Уебсайт, както и цялата информация, която се съдържа в него е собственост, управлява се и се поддържа от „ВЪЛКОВИ ДЕФАН“ ООД, със седалище в България, общ. Димитровград, ул. “Емилиян Станев“ № 2, 6400, с ЕИК 203915806. При нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с нас чрез формата за връзка в Уебсайта или на телефон +359 885 044 707/ +359 885 619 798.

SAFFRÉ обработва личните данни на Потребителите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

SAFFRÉ зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва SAFFRÉ, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в „Политика за поверителност” на saffrebg.com

Моля да прочетете настоящите Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта saffrebg.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на

saffrebg.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. В случай че имате въпроси, моля да се свържете с нас на телефон +359 885 044 707 и +359 885 619 798 или на имейл office@saffrebg.com

Настоящите условия съдържат информация за дейността на SAFFRÉ и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от SAFFRÉ, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на Уебсайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия, се счита, че сте запознати с настоящите общи условия и се задължавате да ги спазвате.

За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от SAFFRÉ с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Когато това се случи, променените „Условия за ползване“ ще бъдат публикувани на този Уебсайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Потребителите на услугите на Уебсайта са длъжни да проверяват актуализациите на „Условия за ползване“ и да съобразяват поведението си с тях.

По всички неуредени от „Условия за ползване“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите „Условия за ползване“ се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от SAFFRÉ на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

чл. 2. Потребителите използват интерфейса на Уебсайта на SAFFRÉ , за да се запознаят с предлаганите от SAFFRÉ услуги и да ползват предлаганите от компанията продукти.

чл. 3. (1)  SAFFRÉ на своя Уебсайт предоставя на потребители следните услуги:

3.1 Възможност за сключване на договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от SAFFRÉ продукти.

ПОРЪЧКА

Чл.4 (1) Потребителят може да сключи договор за покупко-продажба с “ВЪЛКОВИ ДЕФАН” ООД чрез сайта на SAFFRÉ .

(2) Потребителят следва да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за заплащане на стоката, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

(3) При извършване на поръчка Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета от SAFFRÉ.

(4)При липса на наличност от дадена стока SAFFRÉ си запазва правото да откаже поръчката.

Чл.5 (1) При определени условия SAFFRÉ има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител, има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

Т.1 е налице неспазване от страна на Потребителя на „Условия за ползване“;

Т.2 са установени системни /три или повече пъти/злоупотреби от Потребителя спрямо SAFFRÉ;

Т.3  е установено некоректно отношение към представителите на SAFFRÉ.

Чл. 6 (1) Поръчки направени чрез Уебсайта се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Не е задължително наличието на регистриран потребителски профил, за да бъде направена поръчка. Поръчването на определена от потребителя стока/и се извършва по следния начин:

Можете да направите поръчка през сайта, като използвате бутона “Купи”, който се намира до всеки продукт. При натискането на бутона се добавя избрания продукт в кошницата на потребителя, след което той има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с промоционален код за отстъпка.

След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения имейл ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) Потребителят ще бъде уведомен по имейл.

Чл.7 Стойността на стоките, поръчани от Потребителя,  може да бъде заплатена като използва една от описаните на Уебсайта възможности- плащане чрез наложен платеж, чрез кредитна/ дебитна карта и чрез банков превод.

(1) Плащане с наложен платеж: при получаване на стоката на място в офиса на куриерската фирма или при получаване на пратката на посочения от Потребителя адрес, Потребителят заплаща дължимата сума на куриера.

(2) Плащане чрез виртуален POS терминал (с карта): За да се извърши плащане чрез използването на банкова платежна карта чрез обслужващия Дружеството банков посредник (Stripe), Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането.

ДОСТАВКА, ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.7 (1) При завършване на поръчката, потребителите ще получат доставката си чрез куриерите на куриерските фирми ЕКОНТ и ИНТЕРЛОГИСТИКА (по избор). Потребителите могат да изберат дали да получат доставката си в офис на съответната куриерска фирма или до посочен от тях адрес на територията на Република България.

(2) Всички поръчки на стойност над 80лв се доставят с БЕЗПЛАТНА доставка (без значение дали Потребителят е посочил адрес или офис на куриер). За всички останали поръчки се начислява такса за транспорт в размер на:

– 5.50лв. с ДДС при доставка до офис на ЕКОНТ

– 6.50 лв. с ДДС при доставка до адрес, посочен от получателя с ИНТЕРЛОГИСТИКА

(3) Доставката е за сметка на потребителя, освен ако изрично не е упоменато на сайта на SAFFRÉ, че доставката е за сметка на SAFFRÉ.

Чл.8 SAFFRÉ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(2) Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни за поръчки. SAFFRÉ си запазва правото да удължава срока за доставка при извънредни обстоятелства, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл.9 (1) Съгласно законодателството на Република България Потребителите имат право да се откажат от сключения договор за дистанционна продажба в рамките на 30-дневен срок от деня на доставката на стоката без да посочват причина.

(2) В случай, че Потребител се откаже от сключения договор, ще възстановим заплатената от него сума за стоката, като ще използваме същите средства за плащане, каквито е използвал при закупуване на стоката, освен ако не е уговорено друго.

(3) SAFFRÉ запазва правото си да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не ни представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(4) При желание от  страна на потребителя да упражни своето право на връщане трябва да ни уведоми за своето решение в посочения в чл.10, ал. (1) от настоящите „Условия за ползване“ срок. Потребителят следва да ни уведоми по имейл, като попълни стандартния формуляр за отказ, който се намира на или чрез друго недвусмислено заявление за отказ на посочения от нас имейл. В случай че Потребителят използва тази възможност, SAFFRÉ  ще върне електронно съобщение (имейл) за потвърждение на получаването на отказа. Ако Потребителят не получи такъв имейл от наша страна в рамките на 3 дни, то следва да ни потърси и на посочените от нас телефони, за да направим проверка по конкретния случай.

(5) В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите, Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на SAFFRÉ във вида, в който са били получени.

(6) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, като ги изпрати чрез куриерска фирма ЕКОНТ или ИНТЕРЛОГИСТИКА – до офис на  ЕКОНТ на адрес гр. Димитровград, бул. „Христо Ботев“ 46  или чрез куриерите на ИНТЕРЛОГИСТИКА до посочения адрес на SAFFRÉ: гр. Димитровград, ул. „Емилиян Станев“ 2, вх. В, като посочи за получател фирма “ВЪЛКОВИ ДЕФАН” ООД.. Потребителят може да избере и да върне лично стоката на адрес: гр. Димитровград, ул. „Емилиян Станев“ 2, вх. В, като следва предварително да заяви на посочените от нас телефони ден и час на предаване на стоката.

(7) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да изпрати стоките обратно на SAFFRÉ по посочения в чл. 9, ал. (6)  начин без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на SAFFRÉ  преди изтичането на 30-дневния срок. При неспазване на този срок  SAFFRÉ счита, че Потребителят е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(8) При връщане стоката трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е в оригиналната си опаковка, без абсолютно никакви следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката  (напр. разкъсана или премахната опаковка, премахнат или разкъсан целофан, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура, упътвания за употреба и др.

(9) При връщане на стоката, потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай че такива са изпратени от SAFFRÉ.

(10) Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

(11) Когато получената от Потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, не е използвана от Потребителя по никакъв начин и е с ненарушена външна фабрична опаковка, разходите по връщането на стоката са за сметка на  SAFFRÉ. В този случай Потребителят задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, чрез куриерска фирма до офис на  ЕКОНТ на адрес гр. Димитровград, бул. „Христо Ботев“ или до посочения адрес на SAFFRÉ: гр. Димитровград, ул. „Емилиян Станев“ 2, вх. В, като посочи за получател фирма “ВЪЛКОВИ ДЕФАН” ООД.

(12) При заявка за връщане на стока (съответстваща на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина), транспортът е за сметка на Потребителя.

(13) В случай че стоката отговаря на посочените по-горе условия, а именно че същата е запазила търговския си вид, не е отваряна, разопакована, с разкъсана или премахната опаковка, премахнат или разкъсан целофан, премахнати етикети, липсващи части и др., SAFFRÉ възстановява в пълен размер заплатената от Потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ.

(14) Рекламация за увредена пратка се прави ЕДИНСТВЕНО в момента на получаване на пратката и задължително в присъствието на куриер. Куриерът отбелязва това със забележка в товарителницата и се попълва констативен протокол в два екземпляра Тези действия са задължителни за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Потребителят (получателят на пратката) е длъжен да изиска копие от протокола, да попълни формуляр за връщане на стоката и да приложи копие от протокола към формуляра.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 10 Изпълнението на поръчка на Потребителя може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

(1) Възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен; В този случай ще се свържем с Потребителя в най-кратък срок по телефон или на посочения от него имейл адрес, за да уточним в какъв срок ще бъдат доставени поръчаните стоки.

(2) Когато при избор на метод за заплащане на стоката Потребителят е избрал “Плащане с карта”, но не е извършено плащане или има забавяне на плащането.

(3) При поръчка от страна на Потребителя същият е посочил грешни или непълни данни за доставка –  имена, адрес, телефон, пощенски код.

При невъзможност за доставка не по наша вина (Потребителят не се намира на посочения адрес или не отговаря на обажданията на доставчика), поръчка ще бъде върната при нас и  Потребителят ще поеме разходите за обратна доставка до него.

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ И РЕКЛАМИ

чл. 11. (1) SAFFRÉ има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това. След запознаване с Уведомлението за поверителност и даване на своето съгласието за обработка на личните данни, Потребителят има правото да получава търговски съобщения от SAFFRÉ.

(2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения, чрез отписване, използвайки предоставените за целта опции до SAFFRÉ . Потребителят следва изрично да уведоми SAFFRÉ и в случай че не иска вече предоставени негови лични данни да бъдат обект на директен маркетинг.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 12. (1) SAFFRÉ има законен интерес да събира и обработва информация относно Потребителите след извършената от тях доброволна и информирано предоставена идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва следните негови лични данни: име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всякакви други данни, които Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите, предоставяни на Уебсайта на SAFFRÉ.

(2) Цялата информация, предоставяна от Потребителя, се обработва съгласно „Политика за поверителност“ на SAFFRÉ.

чл. 13. В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, SAFFRÉ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

чл. 14. (1) Потребителят може да се идентифицира, като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (online) в Интернет на сайта на SAFFRÉ и да изрази съгласие с настоящите „Условия за ползване“ и „Политика за поверителност“.

(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Условия за ползване“, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на SAFFRÉ, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. SAFFRÉ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на „Условия за ползване“ в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите „Условия за ползване“ е достъпен в Интернет на сайта на SAFFRÉ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на  SAFFRÉ данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни или по свое усмотрение SAFFRÉ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. Горното е валидно, в случай че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите „Условия за ползване“, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

чл. 15. Този Уебсайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за удобство на Потребителите и за информация и като такива Потребителите ги ползват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано със SAFFRÉ и ние не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не. SAFFRÉ не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове. SAFFRÉ не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

чл. 16. (1) Цените на предлаганите услуги на saffrebg.com са тези, посочени от SAFFRÉ.

(2) Цените на предлаганите продукти са посочени в български лева и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС.

(3) SAFFRÉ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

(4) SAFFRÉ си запазва правото да предоставя  ПРОМОЦИИ – специални условия за продажба или предоставяне на услуги, които са уредени според правилата, посочени в рамките на онлайн магазина, предложени от SAFFRÉ за определен срок от време, от които Потребителят може да се възползва според регламентираните там правила, като намаление на цената или разходите за доставка.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 17. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че употребата на този Уебсайт е изцяло на негова отговорност, като ако е нанесена щета на неговата техника поради ползването му, същата е за негова сметка.

(2) Потребителят изрично се съгласява, че SAFFRÉ не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този Уебсайт или линк от този сайт. SAFFRÉ не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на Уебсайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този Уебсайт.

(3) SAFFRÉ не гарантира, че функциите, съдържащи се в този Уебсайт, са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

(4) Потребителите се съгласява да предпазват, защитават и да не допускат вреди на SAFFRÉ и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от нарушение от страна на Потребителите на някое от условията за ползване на този уебсайт. Потребителите изрично се съгласяват, че SAFFRÉ не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други Потребители на Уебсайта или трети страни.

Чл. 18. (1) SAFFRÉ не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:

– Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от Потребители на Уебсайта, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

– Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

чл. 19 SAFFRÉ има право да забрани достъпа до уебсайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите „Условия за ползване“.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 20. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта на SAFFRÉ, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на Уебсайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на SAFFRÉ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на SAFFRÉ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в Уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези „Условия за ползване“ не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка SAFFRÉ .

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(4) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на SAFFRÉ, SAFFRÉ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(5) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлаганите услуги на Уебсайта на SAFFRÉ: да спазва българското законодателство, настоящите „Условия за ползване“, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилие; да уведомява незабавно SAFFRÉ за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта на SAFFRÉ и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите „Условия за ползване“.

(6) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта на SAFFRÉ .

БИСКВИТКИ

чл. 21. SAFFRÉ използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на Потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки).

Вижте повече за нашата „Политика за поверителност“ относно бисквитките.

За въпроси относно настоящите „Условия за ползване“ на Уебсайта може да ни изпратите имейл на office@saffrebg.com

Регистрирай се и ще получиш подарък 10 лв. за пазаруване в сайта, които ще добавим в твоята клиентска сметка!